Sound Card Thu Âm Icon Upod Pro

2.100.0001.950.000

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

01Sound card USB hát karaoke trên máy tính ICON Upod Pro
01 Cable USB
01 Adapter 5V
01 Tài liệu sản phẩm
01 Đĩa phần mềm thu âm